หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างเหมาบริการรื้อถอนพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU และเดินระบบไฟจากเมนหลัก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมเต็นท์ผ้าใบเอนกประสงค์ จำนวน 4 ผืน และเสาเต็นท์ จำนวน 3 ต้น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2022
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2022
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง 13 Sep 2022
ซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตาร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองโขง หมู่ที่ 3 บริเวณซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 32 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
ซื้อเก้าอี้สำนักงานของพนักงาน ชนิดพิงสูงหลังตาข่าย จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
จ้างจ้างเหมาบริการถมกลบบ่อดักน้ำที่เกิดจากการขุดเจาะบ่อบาดาล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2022
ซื้ออาหารเสริม-นม นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร (ชนิดถุง) ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง จำนวน 48 คน ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2022
ซื้ออาหารเสริม-นม นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร (ชนิดถุง) ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง จำนวน 48 คน ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2022
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox Docucentre S2010 (CT201911) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2022
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถกระเช้าอเนกประสงค์ หมายเลขพัสดุ 012-60-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง จำนวน 48 คน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง จำนวน 48 คน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง จำนวน 48 คน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง จำนวน 48 คน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง จำนวน 48 คน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2022
ซื้อซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ฉีดและป้ายคล้องคอ จำนวน 1,000 โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2022
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านต้นแก้ว-บ้านกาด (ชม.ถ.104-0015) พื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 80.35 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2022
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2022
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง และจัดเตรียมสถานที่พิธีทางศาสนา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดขุนคงหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2022
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถกระเช้าอเนกประสงค์ หมายเลขพัสดุ 012-60-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2022
ซื้อเสื้อยึดคอเต่าแขนยาวพร้อมสกรีนหน้า-หลัง จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2022
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตำบลขุนคง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อปฏิบัติงาน พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน) จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2022
จ้างเช่าเครื่องเสียง และจัดเตรียมสถานที่พ่ิธีทางศาสนา จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาติวัดในตำบลขุนคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วัดวงค์เมธา(หนองโขง) ม.3 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อปฏิบัติงาน พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน) จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2022
ซื้อพรมปูพื้นห้องปลัดและห้องประชุมเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2022