องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

ศูนย์รับแจ้งคำร้องONE STOP SERVICE

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

* เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อความรายละเอียดให้ชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 303 หมู่ 5 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร. 053-022995-7