HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

ประจำปี พ.ศ. 2565

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยแรก 917 KB. 84
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 509 KB. 92
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 908 KB. 91
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 823 KB. 97
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 2.07 MB. 78
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 981 KB. 104
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 1.59 MB. 102
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2565 624 KB. 104
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 1.12 MB. 99
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 727 KB. 91
11 ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 59 KB. 94
12 ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 113 KB. 102
13 ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 92 KB. 89
14 ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 63 KB. 84
15 ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 55 KB. 97
16 ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 57 KB. 87
17 ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 2 87 KB. 90

แชร์ให้เพื่อน: