HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

ประจำปี พ.ศ. 2566

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุมสมัยแรก ประจำปี 2566 710 KB. 109
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 1.88 MB. 9
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 1.95 MB. 13
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 1.95 MB. 12
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2.68 MB. 9
6 ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1 232 KB. 9
7 ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 182 KB. 9
8 ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 197 KB. 9
9 ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 194 KB. 9
10 ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 179 KB. 9

แชร์ให้เพื่อน: