HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต 6 เดือน

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 การกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน 376 KB. 64

แชร์ให้เพื่อน: