HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

informationประกาศราคากลาง

ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร OVER RAY แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนสายบ้านถวาย-บ้านหนองโขง-บ้านสารภี ชม.ถ.104-0009 หมู่ที่ 3 บ้านหนองโขง)

  • 29 ธันวาคม 2565
  • 98 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: