HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

ประชาคมระดับหมู่บ้านแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)

  • 18 พฤษภาคม 2566
  • 45 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ได้มอบหมายให้ นายภูรี ทัณทะรักษ์ หัวหน้าสำนักปลัด และนางสาวมัลลิกา ภูพานเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับผู้นำชุมชน ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน จัดการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อพิจารณา เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงโครงการด้านต่างๆ บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ทั้งนี้แผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนชุมชน ครอบคลุมทุกความต้องการของประชาชน ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านสารภี หมู่ที่ 5 บ้านขุนคงหลวง และหมู่ที่ 6 บ้านกาด

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: