HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องกำหนดเขตการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและเขตควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่

  • 2 มกราคม 2567
  • 277 ครั้ง

ประกาศเรื่องกำหนดเขตการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและเขตควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่

- ประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2567

- ฝ่าฝืนบังคับใช้กฏหมายทุกกรณี

- ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องเผา ต้องได้รับอนุมัติจากศูนย์บัญชาการฯ อำเภอ

โดยการลงทะเบียนผ่านระบบ FireD หรือแจ้งความประสงค์ที่ อปท.ในพื้นที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: