HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

ประชุมคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

  • 24 มกราคม 2567
  • 162 ครั้ง

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: