HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ดำเนินการจัดกิจกรรม " MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ "

  • 22 มีนาคม 2567
  • 219 ครั้ง

วันที่ 22 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ดำเนินการจัดกิจกรรม

" MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ "

เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ

ที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน โดยจัดให้มีการนำขยะรีไซเคิล มาแลกของ(หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM)

ภายใต้กิจกรรมธนาคารขยะ ?ขยะฮอมบุญสร้างสุข? ชมรมผู้สูงอายุตำบลขุนคง เพื่อนำรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล

สมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ของชมรมผู้สูงอายุตำบลขุนคง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: